Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lukáč, Eduard: Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. (27.4. 1946 – 12.4. 2013)


Narodila sa v obci Košťany nad Turcom (okres Martin), kde navštevovala základnú školu, ktorú potom ukončila v Martine (ZŠ Bernolákova). Tu absolvovala i Jedenásťročnú strednú školu (1960 – 1964). Jej celoživotné vedecké a publikačné smerovanie ovplyvnilo vysokoškolské štúdium odboru pedagogika dospelých a osveta na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1964 – 1969), sídliacej v Prešove. Siedmy semester štúdia absolvovala na Fakulte osvety anovinárstva Univerzity Karlovej v Prahe.

Stiahnuť celý článok v PDF