Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti pre VZ. Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2012 a 2013


Je to neuveriteľné, ale naše vedecké spoločenstvo po obnovení v roku 2002 pôsobí už 12 rokov. Patríme k stredne veľkým vedeckým spoločnostiam, ktorých počet členov dosahuje približne 100 členov. Celkový počet evidovaných členov je síce vyšší, ale mnohí z nich neplatia členské, ďalší sa vytratili z evidencie elektronických adries a nemajú aktualizované svoje evidenčné listy. Pracovná mobilita našich členov bola v roku 2013 ozaj dynamická. Obdobne ako iné vedecké spoločnosti, nehodnotíme úspešnosť iba rastúcim počtom členov. Pýtame sa predovšetkým, čím prispelo tak málo z nás k rozvoju spoločenstva vedecko-pedagogických pracovníkov v oblasti pedagogických vied.

Stiahnuť celý článok v PDF