Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Macháček, Ladislav: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV z 2. 2. 2012


Valné zhromaždenie

Schvaľuje:

1. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu.
2. Správu o činnosti výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti za roky 2010 – 2011 s pripomienkami.
3. Správu revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV.
4. Návrh na zriadenie sekcie Pedagogický výskum.

Stiahnuť celý článok v PDF