Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ondrejkovič, Peter: K inaugurácii a žiadosti o menovanie za profesora v odbore pedagogika doc. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD.


20. apríla 2017 sa v Trnave uskutočnila pred Vedeckou radou inaugurácia Ondreja Kaščáka, vedúceho Katedry školskej pedagogiky na PdF TU v Trnave a samostatným vedeckým pracovníkom na ÚVSK SAV. Menovaný je súčasne aj vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy (http://www.degruyter.com/view/j/jped ). Svoj výskum orientuje na školskú a vzdelávaciu politiku (sledujúc guvernmentálne prístupy), školskú etnografiu, sociológiu detstva a sociológiu vzdelávania.

Stiahnuť celý článok v PDF