Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Paňková, Eva – Hanč, Jozef: Úspešný II. medzinárodný európsky kongres o obrátenej výučbe


V dňoch 6. až 8. mája roku 2016 sa na II. európskom medzinárodnom kongrese obrátenej výučby v španielskom meste Zaragoza zišlo viac než 450 didaktikov, doktorandov, učiteľov a riaditeľov základných, stredných a vysokých škôl. Organizátormi tejto významnej udalosti boli Univerzita v Zaragoze, nezisková organizácia MT Groupo a hlavní predstavitelia španielskej komunity obrátenej výučby (theflippedclassroom.es) na čele s Raúlom Santiagom Campiónom z Univerzity La Rioja. Medzi zúčastnenými boli tiež zástupcovia svetových spoločností z oblasti vzdelávania, ale aj experti, hlavní predstavitelia a ambasádori obrátenej výučby z USA, Argentíny, Španielska, Francúzska, Talianska a Slovenska.

Stiahnuť celý článok v PDF