Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Pavličková, Alexandra – Ivanovičová, Júlia: Krátka spomienka na prof. PhDr. Vieru Žbirkovú, CSc


Zanietená bádateľka, historička školstva a pedagogiky, priekopníčka školského múzejníctva na Slovensku i vysokoškolská pedagogička –Viera Žbirková. Jemná žena, ktorá vo vojom okolí rozdávala energiu, úsmev a ukazovala možnosti ďalšieho bádania. Začiatkom januára sme si pripomenuli už 5 rokov od jej nedožitých 70. narodenín.

Viera Žbirková, rod. Lečková, sa narodila 14. augusta 1941 v Brodskom vokrese Senica. Po ukončení osemročnej strednej školy v roku 1955 začala študovať na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 1959. Vysokoškolské vzdelanie získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1964 ukončila aprobáciu pedagogika – slovenský jazyk a literatúra. Už počas svojich vysokoškolských štúdií sa začala venovať histórii školstva i vďaka jednému z vynikajúcich slovenských historikov pedagogiky Jozefovi Mátejovi.

Stiahnuť celý článok v PDF