Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Pavlů, Jiří: Jubileum polských andragogů


Období po roce 1990 je v Polsku charakterizováno značnou vlastní aktivitou andragogických středisek působících zejména na vysokých školách, pořádáním celopolských andragogických vědeckých konferencí – často s mezinárodní účastí, vydávání periodických publikací a bohatou knižní produkcí.

K významným mezníkům v činnosti polských andragogů patří rok 1993, kdy vzniklo Akademickie Towarzystwo Andragogiczne (Akademické andrago- gické sdružení – ATA), soustřeďující andragogy vysokých škol, center ustavičného vzdělávání a osvětových sdružení.

Stiahnuť celý článok v PDF