Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Polakovičová, Renáta – Ivanovičová, Júlia: Komenský a my: tvorivá činnosť detí a mládeže


Dňa 20. júna 2013 sa v priestoroch Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre konala vernisáž a slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka celo- slovenského kola českej literárnej avýtvarnej súťaže „Komenský a my“. Pozornosť bola venovaná výsledkom tvorivej činnosti súťažiacich detí a mládeže základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorým boli udelené diplomy a zaujímavé ocenenia za ich víťazné práce.

Na českú súťaž s jej jedenástym ročníkom, ktorú vyhlasuje a odborne garantuje Unie Comenius v Prahe (a organizačne zabezpečuje ZŠ Brandýs nad Orlicí), nadväzuje slovenské kolo súťaže. Hlavným usporiadateľom a organizátorom súťaže na Slovensku je Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ktorá súťaž organizuje aj v rámci projektu UGA IV/16/2012 „Rozvoj osobnosti detí a mládeže prostredníctvom poznávania odkazu a myšlienok J. A. Komenského“. Záštitu nad celoslovenským kolom súťaže a odbornú garanciu prijala pôvodne dekanka PF UKF v Nitre Gabriela Petrová, ako aj novozvolená dekanka PF UKF v Nitre Eva Szórádová.

Stiahnuť celý článok v PDF