Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Představení časopisu Sociální pedagogika


S potěšením sdělujeme všem potencionálním čtenářům a autorům, že byl založen nový odborný časopis Sociální pedagogika. Důvodem jeho založení není to, aby mohla sociální pedagogika (dále SP) obhájit svoji podstatu jako vědecké disciplíny. Její existenci, povahu a profilaci si vynutila realita sama. Existuje zde reálné pole sociálních problémů, které je nutné řešit prostřednictvím pedagogické intervence, mediace a facilitace. Sociální doména těchto problémů vyžaduje spolupráci mezi pedagogy a dalšími odborníky (sociology, psychology, antropology, biology, ekology). Tento důraz na mezioborovou spolupráci podtrhuje specifičnost zmíněného pole. Problematické situace tohoto pole a jejich řešení si vynutilo postupné zakládání studijního oboru sociální pedagogika. Fungování studijního oboru si později vyžádalo své rozvíjení na vědecké úrovni, proto se sociální pedagogika stala i samostatným vědeckým oborem.

Stiahnuť celý článok v PDF