Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Rozvoj vedy na Slovensku a doktorandské štúdium: problémy a perspektívy (Darina Dvorská)


Dňa 6. októbra 2010 sa v malom kongresovom centre Vedy SAV v Bratislave konalo diskusné fórum pod názvom Rozvoj vedy na Slovensku a doktorandské štúdium: problémy a perspektívy, ktoré pripravila Rada slovenských vedeckých spoločností. O poslaní každoročného diskusného fóra Rady hovoril v úvodnom príhovore jeho odborný garant Prof. Ladislav Macháček, predseda SPaS pri SAV.

Stiahnuť celý článok v PDF