Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Šeďová, Klára: Jaký je současný stav českých pedagogických časopisů?


Pokud bychom posuzovali stav vědní disciplíny podle toho, kolik akademických časopisů v oboru vychází, museli bychom konstatovat, že česká pedagogika prožívá zlaté časy. Čtenářům i autorům je k dispozici pět časopisů obecně zaměřených na pedagogické vědy, patří mezi ně dva časopisy vydávané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogika a Orbis Scholae, dále dva časopisy se sídlem redakce v Brně – Pedagogická orientace (vydává Česká pedagogická společnost) a Studia paedagogica (Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) a konečně olomoucký časopis E-pedagogium, který vychází pod dohledem tamější Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Rozdíly jsou dané tradicí konkrétního časopisu i mírou reprezentace coby celonárodního periodika.

Stiahnuť celý článok v PDF