Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Štulrajterová, Janka: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdělávaní v poutech totalitárního myšlení a systému


V dňoch 1. a 2. 6 2015 sa v priestoroch Technickej univerzity v Liberci uskutočnila mimoriadne zaujímavá medzinárodná vedecká konferencia snázvom Výchova a vzdělávaní v poutech totalitního myšlení a systému reflektujúca totalitárne vplyvy a tlaky vo výchove a vzdelávaní. Predovšetkým išlo obdobie druhej svetovej vojny a obraz totality v štátoch Nemeckom obsadených ako Protektorát Čechy a Morava alebo štáty, v ktorých fašistická ideológia bola reprezentovaná prostredníctvom vládnych predstaviteľov, napr. Španielsko, Taliansko, Slovensko. Druhú veľkú skupinu tvorilo obdobie po vojne, kedy Európu rozdelila železná opona a komunistická ideológia ovplyvnila štáty, ktorých zástupcovia sa zúčastnili tejto konferencie.

Stiahnuť celý článok v PDF