Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Švec, Štefan: Správa o projekte Slovenská encyklopédia edukačných vied


Výskumný projekt Slovenská encyklopédia edukačných vied (SEEV) na roky 2011 – 2014 rieši Katedra pedagogiky Filozofickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave so spolupracovníkmi z niektorých katedier pedagogiky na Slovensku. Je otvorený autorom textov encyklopedických hesiel i záujemcom z ostatných slovenských pracovísk pedagogiky a rezortných ústavov.

Projekt má poskytnúť tvorivú výskumnú syntézu najnovších poznatkov o slovenskej sústave školských, osvetových a iných semiformálnych a informálnych ustanovizní edukácie po roku 1989 v kontexte odborov edukačných vied, edukačných vysokoškolských štúdií a edukačných profesií.

Stiahnuť celý článok v PDF