Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Žažová, Katarína: Po prvý krát na Slovensku: Prezident Asociácie európskeho výskumu vzdelávania Lejf Moos sa predstaví na konferencii v Trnave


V piatok 7. 2. 2014 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách“. Konfererenciu v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV organizuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia je významná nielen svojou tematikou, ale aj medzinárodnými hosťami, ktorí v rámci programu vystúpia.

Stiahnuť celý článok v PDF