Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Birgmeier, Rainer Bernd: Sozialpädagogisches Coaching. Theoretische und konzeptionelle Grundlagen und Perspektiven für soziale Berufen (Noema Gabovičová)


Sociálna pedagogika, podobne ako koučing, sú v slovenskom jazykovom prostredí relatívne novými pojmami. A práve prepojením uvedených dvoch pojmov tvorí nemecký autor Birgmeier zaujímavý model sociálno-pedagogic-kého koučovania, ktorý má ambície stať sa súčasťou práce pomáhajúcich profesií. Sociálna práca a sociálna pedagogika sa zameriavajú na špecifickú skupinu klientov, ktorí sa ocitli v núdzi a vyžadujú si sociálnu pomoc a podporu.

Stiahnuť celý článok v PDF