Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Gojkov, G.: Metateorijske koncepcije pedagogške metodologije (Štefan Švec)


Vedecká monografia o metateoretických koncepciách metodológie pedagogických vied je výstupom výskumn.ho projektu tejto témy v globalizačných súvislostiach, ktorý podporovalo Ministerstvo vedy a ochrany prírody Srbskej republiky. Akademička prof. Gojkov je riaditeľkou Vyššej školy pre vzdelávanie vychovávateľov, členkou viacerých vedeckých z.ujmových organizácií a účastníčkou medzin.rodných konferencií.

Stiahnuť celý článok v PDF