Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Gulová, Lenka – Šíp, Radim (eds.): Výzkumné metody v pedagogice (Peter Gavora)


Za posledných desať rokov je možné u nás postrehnúť významný nárast publikácií venovaných metodológii výskumu v pedagogike. Týka sa to ako kvantitatívnej, tak kvalitatívnej metodológie (napr. Silverman, 2005; Ondrejkovič, 2006, 2007; Chráska, 2007; Švaříček, Šeďová a kol., 2007; Hendl, 2008; Prokša, Held a kol. 2008; Gavora, 2007; Gavora a kol., 2010; Skutil, 2011; Pelikán, 2011; Najvar, 2012). Tento trend zodpovedá potrebám rozširujúceho sa radu pedagógov, ktorí sa venujú empirickému bádaniu. Na jeseň roku 2013 pribudla do tohto zoznamu kniha autorského kolektívu z Pedagogickej fakulty MU v Brne.

Stiahnuť celý článok v PDF