Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Danišková, Zuzana: Môže prístup ‚new public management‘ dopomôcť k etablovaniu etického kódexu učiteľa?


Anotácia: Môže prístup `new public management` dopomôcť k etablovaniu etického kódexu učiteľa? Text reaguje na volanie učiteľskej profesie po zvýšení jej statusu v spoločnosti. Navrhuje prvý nevyhnutný krok po vzore súkromného sektora, resp. niektorých stavov (lekárstvo, advokácia), ktorým by malo byť etablovanie etického kódexu, resp. učiteľskej komory. To sa môže udiať práve pod vplyvom prvkov `new public management` a `governance`, ktoré prichádzajú na pôdu verejného sektora s cieľom pomôcť mu zlepšiť sa, zvýšiť transparentnosť svojich procesov a výstupov, resp. služby, ktorú ponúka. Vzdelanie, ktoré zabezpečujú učitelia, je službou, ktorú verejný sektor poskytuje. PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 2: 108-125

Kľúčové slová: profesijná etika; etický kódex; učiteľská komora; `new public management`, `governance`

Can the New Public Management Approach Help in Establishing a Teacher Code of Ethics? Published text can be seen as a reaction to teacher ́s demand for higher status in the society. Basic proposition is to establish Teacher ́s code of ethics. This idea is backed by private-sector or medical profession status experience. New public management and governance aspects can be useful in this and help to improve transparency and standards. Education is an essential public sector service, what makes new public management and governance related even more.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 2: 108-125)

Key words: Ethics of the Profession; the Code of Ethics; Teacher Union; New Public Management; Governance

Stiahnuť celý článok v PDF