Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 11, číslo 4.

Bakošová, Zlatica: Pozvánka na konferenciu

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV a Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I. (vedy o výchove a vzdelávaní), ktorá sa uskutoční dňa 20. 11.2020 na FiF UK v Bratislave

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Pozvánka na konferenciu

Bakošová, Zlatica: Prihláška za člena SPS

Pozývame záujemcov stať sa členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Prihláška za člena SPS

Matulčík, Július: Andragogická komunikácia (Petronela Lauková)

Lauková, Petronela: Andragogická komunikácia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2019, 212 s. ISBN 978-80-223-4892-8.

Sociálna komunikácia a jej aplikácia v oblasti výchovy a vzdelávania je dlhodobo predmetom záujmu odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú. Napriek tomu, že z tejto oblasti existuje viacero vedeckých prác a učebníc, je to problematika stále aktuálna a dôležitá. Každá nová práca znamená posun v poznaní a má veľký význam aj vo využití v praxi. Preto treba privítať, že doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD. sa podujala spracovať komunikáciu v oblasti edukácie dospelých.

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Matulčík, Július: Andragogická komunikácia (Petronela Lauková)