Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 8, číslo 4.

Pavličková, Alexandra: Celoslovenská verzia súťaže „Komenský a my“

Osobnosť Jana Amosa Komenského je hlavne starším generáciám pomerne známa. Avšak je potrebné, aby sa o nej dozvedali i mladšie generácie a prostredníctvom nich, aby bola širokospektrálnosť a pokrokovosť jeho myšlienok v povedomí spoločnosti. Súťaž Komenský a my má za cieľ šíriť myšlienky J. A. Komenského témami, ktoré je možné literárne i výtvarne spracovať. Zároveň prostredníctvom súťaže si organizátori kladú za cieľ prispieť k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporiť hľadanie samostatných tvorivých riešení z rôznych oblastí života.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2017   Komentáre vypnuté na Pavličková, Alexandra: Celoslovenská verzia súťaže „Komenský a my“

Dvořáková, Miroslava, Šerák, Michal: Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly (Július Matulčík)

Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 s. ISBN 978-80-73-08694-7.

Rozvoj edukácie dospelých a s ním súvisiaca potreba hlbšieho teoretického skúmania problematiky výchovy, vzdelávania a učenia sa dospelého človeka, ako i prijatie andragogickej koncepcie teórie edukácie dospelých v 2. polovici 20. storočia sa zákonite odráža aj v náraste odbornej literatúry z tejto oblasti. Plne to platí aj pre Českú republiku a Slovensko, ktoré ešte počas spoločnej Československej republiky položili v 90. rokoch 20. storočia základy súčasnej českej a slovenskej andragogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2017   Komentáre vypnuté na Dvořáková, Miroslava, Šerák, Michal: Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly (Július Matulčík)

Jedlička, Richard: Psychický vývoj dítěte a výchova (Silvia Dončevová)

Praha: Grada, 2017. 280 s. ISBN 978-80-271-0096-5.

Detstvo a raná mladosť sú obdobiami formovania osobnosti človeka, ktoré skrývajú mnohé úskalia, často ukryté pod povrchom nánosov nevhodných výchovných zásahov nielen najbližšieho výchovného prostredia – rodiny, ale aj postupne sa zapájajúcich výchovnovzdelávacích inštitúcií: materská škola, základná a napokon stredná škola. Ne/vychovávajúce autority (rodičia, učitelia, vychovávatelia, tréneri a pod.) majú v vo svojich rukách obrovskú moc a často o tom ani nevedia. Môžu formovať aj deformovať, podporovať aj demotivovať. Ich rukami prechádzajú nové generácie, v ktorých ani jeden budúci dospelý pokračovateľ populácie nie je rovnaký ako ten druhý.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2017   Komentáre vypnuté na Jedlička, Richard: Psychický vývoj dítěte a výchova (Silvia Dončevová)