Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

BAJTOŠ, Ján – OROSOVÁ, Renáta – DROTÁROVÁ, Mária (ed.): Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy


V dňoch 4. – 5. novembra 2010 sa v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia na tému „Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy“. Išlo o podujatie, ktoré bolo ako prvé vôbec na pôde UPJŠ z odboru pedagogiky organizované. Zborník s rovnakým názvom, ktorý je výsledkom tejto konferencie, prezentuje na 420 stranách širokú škálu pohľadov na oblasť súčasnej didaktiky, učiteľských kompetencií, ako aj na súvisiace pregraduálne vzdelávanie prospektívnych učiteľov.

Stiahnuť celý článok v PDF