Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Černá, Alena (ed.): Kyberšikana. Průvodce novým fenoménem. (Silvia Neslušanová)


Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 152 s. ISBN 978-80-247-4577-0

Oblasť šikanovania je svojim významom značne rozsiahla. Kyberšikanovanie ako jeden zo spôsobov šikanovania je možné nazvať aj invazívnym fenoménom v súčasnom online komunikačnom priestore. Rozvojom informačnokomunikačných technológií a zvýšením dostupnosti výpočtovej techniky napr. internetu a mobilov u detí a mládeže sa otvára ďalšie prostredie pre šikanovanie. Počítačovo a technicky gramotní agresori šikanovania majú navyše možnosť zostať v anonymite virtuálneho sveta, aspoň oni sami v to niekedy dúfajú.

Stiahnuť celý článok v PDF