Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hansen Čechová, B.: Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků (Daniela Fischer)


Neustále sa rozvíjajúca národná spoločnosť je priam nútená reagovať na najnovšie svetové trendy. Výnimkou nie je ani rezort školstva. Rozmach a doslova expanziu zažíva pojem kľúčových kompetencií. Po viacerých teoretických spracovaniach od rôznych autorov vydala v roku 2009 B. Hansen Čechová publikáciu, ktorú určite ocenia učitelia základných a stredných škôl. Autorka si kládla za cieľ inšpirovať pedagógov v rozvíjaní kompetencií u svojich žiakov. Recenzovaná publikácia nadväzuje na Nápadník klíčových kompetencí ve výuce, ktorý vydala autorka v spolupráci s ďalšími autormi v roku 2006.

Práca obsahuje štyri kapitoly a tri bloky praktických aktivít, smerujúce k rozvoju jednotlivých kompetencií. Samotný úvod napovedá, že publikácia nepredpokladá pasívneho čitateľa, ale práve naopak. Povedané slovami autorky, ide o „interaktívny text“ (s. 7). Publikácia doslova núti čitateľa premýšľať o tom, ako uskutočniť zmeny vo svojom stereotype a uplatniť jednotlivé nápady v praxi. Odborné knihy písané takýmto štýlom sú obzvlášť pútavé.

Stiahnuť celý článok v PDF