Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hoffmann, Cordula: Kooperatives Lernen – Kooperativer Unterricht (Imrich Ištván)


Publikácia s názvom Kooperatívne učenie – Kooperatívne vyučovanie (voľný preklad autora recenzie) od nemeckej autorky Corduly Hoffmann je veľmi cenným, obohacujúcim prínosom poznania špecifík didaktickej teórie. Cordula Hoffmann patrí k praktikom, disponuje bohatými skúsenosťami z vyučovania na školách v USA a v Nemecku. Autorka takisto pôsobila niekoľko rokov ako odborníčka (poradkyňa) pre oblasť vzdelávania v rámci nemeckej rozvojovej pomoci pre Západnú Afriku. Získané skúsenosti autorky sa stali impulzom pre jej návrhy na zlepšenie kvality výučby na nemeckých školách. Z Ameriky si autorka odniesla ideu kooperatívneho učenia, vyskúšala, upravila a prispôsobila mnohé metódy na nemecké podmienky. Obzvlášť ju ovplyvnil S. Kagans, ktorý v 80-tych rokoch 20. storočia spolu so žiakmi, študentmi a učiteľmi vytvoril koncepciu kooperatívneho vyučovania. Prostredníctvom svojich publikácií chce autorka prispieť a pomôcť učiteľom pri uplatňovaní kooperatívneho učenia a vyučovania v školskej praxi.

Stiahnuť celý článok v PDF