Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Knotová, Dana a kol.: Školní poradenství (Jana Turčeková)


Tím českých spoluautoriek, ktoré pôsobia v akademickej a každodennej praxi, predkladajú publikáciu, ktorá prináša teoretické a praktické poznatky z oblasti poradenských služieb v českom školstve. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, kde nájdeme poznatky o aktuálnych trendoch v poradenstve odvoláva-júc sa na psychológiu, pedagogiku, špeciálnu pedagogiku. Explicitne popisuje činnosť školského poradenského pracoviska, predovšetkým náplň práce jeho zamestnancov a možnosti ich pôsobenia na škole.

Stiahnuť celý článok v PDF