Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kopsová, Kamila – Kops, Petr:: Tiger robí uáá uáá (Marek Krška)


Brno: Edika, 2016. 40 s. ISBN 978-80-266-0950-6

ADHD. Mnoho pedagógov sa každodenne stretáva s týmito štyrmi písmenami, ktorými sa označuje vážna porucha správania ovplyvňujúca život dieťaťa, a aj jeho rodiny, už od útleho detstva. Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou je potom výzvou pre všetkých ľudí, ktorí sa v okolí takéhoto dieťaťa pohybujú a práve ich vhodné reakcie môžu napomôcť vo formovaní jeho osobnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF