Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kratochvílová, E.: Pedagogika voľného času (Ladislav Macháček)


Odborná verejnosť dostáva do rúk publikáciu, ktorá je výsledkom celoživotnej vedeckej práce prof. E. Kratochvílovej. Tútor mnohých súčasných vedeckých pracovníkov v oblasti teórie výchovy a sociálnej pedagogiky prof. O. Baláž v oponentskom posudku, ktorého časť je zverejnená na obálke publikácie, uvádza, že ide o ojedinelú, ucelenú a objavnú prácu, ktorá presahuje hranice Slovenska a dotýka sa aj európskych otázok v nadväznosti na príslušné dokumenty Rady Európy a Európskej únie.

Stiahnuť celý článok v PDF