Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kraus, Blahoslav et al.: Životní styl současné české rodiny (Peter Ondrejkovič)


Hradec Králové: Gaudeámus, 2015. 246 s. ISBN 978-80-7435-544-8

Profesor Blahoslav Kraus spolu s kolektívom piatich spolupracovníkov je autorom pozoruhodnej, 246 stránkovej publikácie, ktorá si kladie za cieľ prispieť k pohľadu na život súčasnej rodiny. Publikácia monografického charakteru vznikla v rámci realizácie projektu Rozvoj a podpora multidis-ciplinárního vědecko-výzkumního týmu pro studium současné rodiny na UHK. Názov publikácie vhodne vystihuje jej obsah. Autor sa vyhol zaužívaným praktikám, ktoré sa neraz usilujú zaujať čitateľa názvom, ktorý napokon nespĺňa to čo názov sľubuje.

Stiahnuť celý článok v PDF