Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kudláčová, B. (ed.): Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu) (Edita Bodonyi)


Recenzovaná publikácia je monografia určená pre ujasnenie si z.kladných filozofických a historických východ.sk pedagogiky v európskom priestore. Pod editorským vedením doc. Blanky Kudláčovej sa kolektív autorov pokúsil o analýzu najrelevantnejšieho poznania vývoja pedagogického myslenia a pedagogickej minulosti, ale aj o prehľad pretrvávajúcich trendov vo viacerých oblastiach edukačnej teórie a praxe.

Stiahnuť celý článok v PDF