Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Oberuč, Jaroslav – Ušiak, Gustáv – Sláviková, Gabriela: Základy pedagogiky (Erich Petlák)


Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút 2014, 150 s. ISBN 978-80-89732-13-5

V ostatných rokoch niet vysokej školy, na ktorej by nevychádzali knihy alebo učebné texty, ktoré slúžia študentom k štúdiu. Už dávnejšie sa však konštatuje aj to, že niektoré z vydávaných publikácií nespĺňajú požiadavky kvality ich obsahu, často sú oponované – recenzované kolegami z pracoviska a pod. Dosť často sa sleduje skôr kvantita vydávaných publikácií, menej kvalita. Pravda, uvedený pohľad sa nedá zovšeobecniť lebo sú aj významné rozdiely medzi jednotlivými publikáciami a aj školami.

Stiahnuť celý článok v PDF