Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Procházka, Miroslav: Sociální pedagogika (Peter Ondrejkovič)


Miroslav Procházka, vedúci Oddelenia pedagogiky na Katedre pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach publikoval vo vydavateľstve Grada pozoruhodnú prácu, ktorá neobyčajne prehľadne mapuje najnaliehavejšie problémy samotnej existencie sociálnej pedagogiky. V prvých troch kapitolách analyzuje historické korene jej vzniku, počínajúc názormi gréckych arímskych mysliteľov, končiac súčasným poňatím sociálnej pedagogiky ako vedeckej disciplíny. Výstižné názvy jednotlivých kapitol hovoria o myšlienkach, myslení a názoroch – antiky, stredoveku a raného novoveku, čím sa autor vyhol chybám, ktorých sa dopúšťajú mnohí autori vsnahe datovať vznik niektorej zpedagogických disciplín do najranejšieho obdobia európskej civilizácie.

Stiahnuť celý článok v PDF