Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

ŠTOFKO, Miloš: Psychodiagnostika procesuálnej výtvarnej výchovy


Hľadanie novej koncepcie vyučovania výtvarnej výchovy po vyše dvadsiatich rokoch existencie súčasnej koncepcie je prirodzený stav. Autor reagoval na túto naliehavú potrebu svojou víziou nového prístupu k výučbe výtvarnej výchovy. Vychádzal z predpokladu, že umenie 20. storočia poskytuje dostatok podnetov pre zmenu výtvarnej práce s deťmi, lebo už samo absorbovalo spoločenské a iné impulzy modernej a postmodernej spoločnosti, a tak sa môže stať paradigmou pre výtvarno-umeleckú výchovu na školách.

Stiahnuť celý článok v PDF