Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Todd Whitaker: Was gute Lehrer anders machen. 14 Dinge, auf die es wirklich ankommt (Imrich Ištvan)


Publikácia Čo robia dobrí učitelia inak od amerického profesora pedagogiky (z Indiana State University in Terre Hante, Indiana, USA), ktorá vyšla v nemeckom preklade, je cenným prínosom k poznaniu špecifík učiteľskej profesie. Autor je pokladaný za jedného z vedúcich expertov v oblasti prípravy učiteľov, rozvoja vyučovania a smerovania škôl. Jeho bohaté skúsenosti v role učiteľa, riaditeľa, ako aj spolupracovníka na piatich štúdiách zaoberajúcich sa efektivitou učiteľov – riaditeľov škôl našli úžitok aj v recenzovanej publiká-cii. Autor v nej bez hlbokého ponoru do teórie popisuje na konkrétnych príkla-doch, ako môžu učitelia lepšie vyučovať, čo sami môžu získať z vyučovania a prežívať viac radosti zo svojej práce.

Stiahnuť celý článok v PDF