Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Zacharová, Jarmila: Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1939 (Igor Marks)


Žilina: Žilinská univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-554-0906-1

Dejiny školstva a pedagogiky sa v poslednom období dostali z piedestálu základnej pedagogickej disciplíny na okraj pedagogického záujmu a v rámci študijných plánov vysokých škôl sa ich časová dotácia pomaly a isto znižuje. Vysokoškolské pracoviská, kde sa dejiny školstva seriózne vyučujú, by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. O to cennejšie je, keď sa na knižnom trhu objaví seriózna monografia zaoberajúca sa problematikou dejín školstva a pedagogiky.

Stiahnuť celý článok v PDF