Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 11, číslo 1.

Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)


Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda: Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2019. 216 s. ISBN 978-80-271-0789-6.

Odborné publikácie k téme inklúzie vo vzdelávaní sú v dobe stúpajúceho extrémizmu a spoločenskej instability, ale aj kritických diskusií o inkluzívnom vzdelávaní v ČR i SR veľmi užitočné. Uvedená publikácia Zilcher a Svoboda (2019) k tomuto diskurzu určite prispieva nielen dobrou syntézou a vovedením do problematiky v historicko-spoločenskom kontexte, ale aj snahou o preniknutie do praktických problémov na školách.

Stiahnuť celý článok v PDFjanuár 8, 2020   Komentáre vypnuté na Zilcher, Ladislav, Svoboda, Zdeněk: Inkluzivní vzdělávání (Viktor Križo)

Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)

Dáša Porubčanová: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2019. 182 s. ISBN 978-80-7612-137-9.

Medzi frekventované pojmy súčasnej pedagogiky sa oprávnene zaraďuje aj pojem diagnostika (z gr. diagnosis – rozpoznávať, určovať na základe poznania). Niet pochybností o tom, že obsah tohto pojmu je sui generis polysémantický a interdisciplinárny, čo dokladá tiež skutočnosť, že funkčne sa uplatňuje nielen v pedagogike, resp. v psychológii, ale tiež v medicíne, či dokonca v oblasti niektorých technických vied.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 8, 2020   Komentáre vypnuté na Porubčanová, Dáša: Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (Rudolf Dupkala)