Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Príhovor redakcie – 2011


Časopis PEDAGOGIKA.SK vstupuje do svojho druhého ročníka, čo je príležitosť spätne sa pozrieť na vydané čísla a zhodnotiť ich. Je potrebné si pripomenúť dva motívy, ktoré spolupôsobili pri vzniku tohto časopisu. Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, ktorá je jeho vydavateľom, nemala vlastný časopis, vydávala len pravidelný Spravodaj. Preto SPgS pociťovala potrebu vydávať vlastné médium, aké majú mnohé pedagogické spoločnosti v zahraničí a publikovať v ňom vedecké štúdie, správy a recenzie. Okrem toho bolo jej cieľom prostredníctvom časopisu poskytovať aktuálne informácie o dianí v tejto spoločnosti nielen jej členom, ale aj širšej pedagogickej komunite.

Celý príhovor v PDF