Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Hrćan, Zuzana, Droščák, Martin: Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy

Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV a Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých spoluorganizovali 29. novembra 2018 (počas Týždňa celoživotného učenia) v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky na Slovensku a v zahraničí. Hlavným cieľom konferencie bolo zistiť súčasný stav pedagogiky a andragogiky, požiadavky praxe, podnety z medzinárodných výskumov z pedagogiky a jej súčastí (metodológia vied o výchove, dejiny školstva a pedagogiky, teória výchovy, didaktika, predškolská pedagogika, školská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika rodiny, pedagogické poradenstvo, andragogika).

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 14, 2019   Komentáre vypnuté na Hrćan, Zuzana, Droščák, Martin: Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy

Porubčanová, Dáša, Marks, Igor: Kuchárska kniha pre život „Šťastná škola…“

Vysoká škola DTI organizovala dňa 29.10.2018 5. ročník konferencie „Kuchárska kniha pre život“. Jej zámerom bolo viesť odbornú diskusiu na tému „Šťastná škola a školské pravidlá“.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019   Komentáre vypnuté na Porubčanová, Dáša, Marks, Igor: Kuchárska kniha pre život „Šťastná škola…“

Kurincová, Viera: Scientific conference in Poland: Educational studies carried out within positivist and neo positivist paradigms. Conceptual frameworks – research – results

Several years ago the Department of Elementary School Education and Media Pedagogy at the Faculty of Education, University of Silesia, Katowice, Poland, started the tradition of organizing scientific conferences in the cycle: “Variety of methodological approaches in educational sciences“, in which apart from national experts also the guests from abroad take part. As the title of the conference cycle suggests, their primary focus is on actual issues in methodologies of educational sciences.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018   Komentáre vypnuté na Kurincová, Viera: Scientific conference in Poland: Educational studies carried out within positivist and neo positivist paradigms. Conceptual frameworks – research – results

Dončevová, Silvia: Invitation to international scientific conference: Perspectives of pedagogy and andragogy development in the Slovak republic and central european countries

Comenius University in Bratislava (Faculty of Arts, Department of Pedagogy and Andragogy) and Slovak Educational Research Society are pleased to invite you to international scientific conference with the theme „Perspectives of Pedagogy and Andragogy development in the Slovak republic and central european countries„.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018   Komentáre vypnuté na Dončevová, Silvia: Invitation to international scientific conference: Perspectives of pedagogy and andragogy development in the Slovak republic and central european countries

Grofčíková, Soňa, Klimentová, Anna: Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool (P2G)

Is the title of the project, that Department of Pedagogy at Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, applied successfully and got the grant in Erasmus+ programme, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. The most impacted field is (KA201) Strategic partnerships for school education. The other participating institutions are UC Leuven-Limburg, Belgium, Hogeschool iPabo Amsterdam, Stenden University of Applied Sciences in Leeuwarden, the Netherlands and the School of Education of the IPP (ESE-IPP) Porto, Portugal.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018   Komentáre vypnuté na Grofčíková, Soňa, Klimentová, Anna: Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool (P2G)