Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Jančovičová, Jana: Problematika dištančného vzdelávania v Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov

Správa prináša charakteristiku liečebno-výchovného sanatória. Opisuje výchovno-vyučovací proces a odbornú starostlivosť deťom s poruchou pozornosti a aktivity, vývinovou poruchou učenia a hyperkinetickou poruchou. Identifikuje sa prezenčná a dištančná forma vyučovania, podporené prezentácie pre žiakov a práca so žiakmi pomocou terapeutických metód a preventívnych programov. Výsledky dištančnej formy vzdelávania poukázali na schopnosti / neschopnosti žiakov vedieť sa samostatne pripravovať na vyučovanie a byť cieľavedomým pri plnení povinností, na správanie sa detí v domácnosti, rešpektovanie zákonných zástupcov a na schopnosť / neschopnosť dodržiavania režimu a pravidiel.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Jančovičová, Jana: Problematika dištančného vzdelávania v Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov

Martincová, Romana: Správa z 11. ročníka vedeckej konferencie doktorandov Juvenilia Paedagogica 2021 v čase pandémie

Katedra pedagogických štúdií a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave sa ani napriek globálnej pandémii nevzdali možnosti zorganizovať už tradičnú konferenciu Juvenilia Paedagogica pre študentov doktorandského stupňa štúdia zo Slovenska i zahraničia. Dňa 12.2.2021 sa uskutočnil jej 11. ročník s podtitulom Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Po prvýkrát bola súčasťou konferencie aj súťažná sekcia ŠVOK (Študentská vedecká odborná činnosť) pre študentov bakalárskych a magisterských programov. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou dekanky fakulty doc. Viery Peterkovej a pedagógov a doktorandov Katedry pedagogických štúdií.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Martincová, Romana: Správa z 11. ročníka vedeckej konferencie doktorandov Juvenilia Paedagogica 2021 v čase pandémie

Bakošová, Zlatica: Pozvánka na konferenciu

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV a Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I. (vedy o výchove a vzdelávaní), ktorá sa uskutoční dňa 20. 11.2020 na FiF UK v Bratislave

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Pozvánka na konferenciu

Bakošová, Zlatica: Prihláška za člena SPS

Pozývame záujemcov stať sa členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Prihláška za člena SPS

Bakošová, Zlatica: Prof. PhDr. Ing. Jozef KONȎPKA, CSc

Slovenský profesor pedagogiky, ktorý zanechal po sebe stopu v oblasti vzdelávania stredných odborných škôl poľnohospodárskych, v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých a nakoniec v učiteľskej, didaktickej príprave na FiF UK v Bratislave, Prof. PhDr. Ing. Jozef Konôpka, CSc., navždy opustil svojich najbližších a pedagogickú obec 24.03.2020. .

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Prof. PhDr. Ing. Jozef KONȎPKA, CSc