Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Bakošová, Zlatica: Pozvánka na konferenciu

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV a Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I. (vedy o výchove a vzdelávaní), ktorá sa uskutoční dňa 20. 11.2020 na FiF UK v Bratislave

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Pozvánka na konferenciu

Bakošová, Zlatica: Prihláška za člena SPS

Pozývame záujemcov stať sa členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

Stiahnuť celý článok v PDF

25 októbra, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Prihláška za člena SPS

Bakošová, Zlatica: Prof. PhDr. Ing. Jozef KONȎPKA, CSc

Slovenský profesor pedagogiky, ktorý zanechal po sebe stopu v oblasti vzdelávania stredných odborných škôl poľnohospodárskych, v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých a nakoniec v učiteľskej, didaktickej príprave na FiF UK v Bratislave, Prof. PhDr. Ing. Jozef Konôpka, CSc., navždy opustil svojich najbližších a pedagogickú obec 24.03.2020. .

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Prof. PhDr. Ing. Jozef KONȎPKA, CSc

Medveďová, Janka: Medzinárodná vedecká konferencia: Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. Storočia


V priestoroch zámku v Smoleniciach sa v dňoch 17. -18. októbra 2019 uskutočnila mimoriadne cenná konferencia z oblasti dejín školstva a vzdelávania 20. storočia zameraná predovšetkým na totalitné ideológie. Pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu bola venovaná obetiam, prenasledovaným a perzekvovaným a skrytým hrdinom obdobia komunizmu. Konferenciu zorganizovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Stredoeurópskou spoločnosťou pre filozofiu výchovy (CEUPES) a časopis Historia Scholastica. Medzinárodná konferencia bola súčasťou riešenia dvoch projektov VEGA: VEGA No. 1/0038/17 Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989 a VEGA No. 1/0056/19 Morálna reflexia ako primárny komponent výchovy charakteru v podmienkach realizácie predmetu etická výchova.

Stiahnuť celý článok v PDF8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Medveďová, Janka: Medzinárodná vedecká konferencia: Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. Storočia

Koršňáková, Paulína: CIES, TCE SIG and CEIMA – acronyms worth decoding

The Teaching Comparative Education (TCE) Special Interest Group (SIG) of the Comparative and International Education Society (CIES) brings together scholars, researchers, and lectors of comparative and international education from around the world. This group is dedicated to understanding and strengthening the field of comparative and international education as well as promoting the teaching of comparative and international education in higher education.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 októbra, 2019   Komentáre vypnuté na Koršňáková, Paulína: CIES, TCE SIG and CEIMA – acronyms worth decoding