Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Ondrejkovič, Peter: K inaugurácii a žiadosti o menovanie za profesora v odbore pedagogika doc. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD.

20. apríla 2017 sa v Trnave uskutočnila pred Vedeckou radou inaugurácia Ondreja Kaščáka, vedúceho Katedry školskej pedagogiky na PdF TU v Trnave a samostatným vedeckým pracovníkom na ÚVSK SAV. Menovaný je súčasne aj vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy (http://www.degruyter.com/view/j/jped ). Svoj výskum orientuje na školskú a vzdelávaciu politiku (sledujúc guvernmentálne prístupy), školskú etnografiu, sociológiu detstva a sociológiu vzdelávania.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: K inaugurácii a žiadosti o menovanie za profesora v odbore pedagogika doc. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD.

Kozárová, Nina – Tomšik, Robert: Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí

Dňa 3.5.2017 sa na Katedre pedagogiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal už XIV. ročník medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie, pod názvom Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí. Konferencia sa konala pod záštitou Evy Szórádovej, dekanky Pedagogickej fakulty. Cieľom konferencie bolo analyzovať súčasné trendy a problematiku pedagogickej a andragogickej teórie, praxe a výskumu, ale aj rozvoj kľúčových stratégií podporujúcich kritické a tvorivé myslenie.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Kozárová, Nina – Tomšik, Robert: Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí

Koršňáková, Paulína: Poznámky z jarného zasadnutia rady EERA

17. a 18. marca 2017 sa v Berlíne stretla rada EERA, ktorá od roku 1994 združuje zástupcov európskych (vedeckých) spoločností činných vo výskume vzdelávania. Vďaka prezieravosti a strategickej aktivite predchádzajúceho predsedu Slovenskej pedagogickej spoločnosti Ladislava Macháčka je naša spoločnosť (SPS) jednou zo zakladajúcich členských spoločností tejto asociácie.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 10, 2017   Komentáre vypnuté na Koršňáková, Paulína: Poznámky z jarného zasadnutia rady EERA

Paňková, Eva – Hanč, Jozef: Úspešný II. medzinárodný európsky kongres o obrátenej výučbe

V dňoch 6. až 8. mája roku 2016 sa na II. európskom medzinárodnom kongrese obrátenej výučby v španielskom meste Zaragoza zišlo viac než 450 didaktikov, doktorandov, učiteľov a riaditeľov základných, stredných a vysokých škôl. Organizátormi tejto významnej udalosti boli Univerzita v Zaragoze, nezisková organizácia MT Groupo a hlavní predstavitelia španielskej komunity obrátenej výučby (theflippedclassroom.es) na čele s Raúlom Santiagom Campiónom z Univerzity La Rioja. Medzi zúčastnenými boli tiež zástupcovia svetových spoločností z oblasti vzdelávania, ale aj experti, hlavní predstavitelia a ambasádori obrátenej výučby z USA, Argentíny, Španielska, Francúzska, Talianska a Slovenska.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 10, 2017   Komentáre vypnuté na Paňková, Eva – Hanč, Jozef: Úspešný II. medzinárodný európsky kongres o obrátenej výučbe

Hanuliaková, Jana – Porubčanová, Dáša – Marks, Igor: 3. ročník konferencie Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie

3. ročník konferencie „Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie“ sa konal opätovne pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku. Dňa 23.11.2016 prevzala úlohu hostiteľa podujatia organizovaného Vysokou školou DTI, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Partnerom podujatia bolo tiež Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom. Festival vzdelávania sa tento rok niesol v pozitívnych myšlienkach a prístupoch smerovania edukácie.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 10, 2017   Komentáre vypnuté na Hanuliaková, Jana – Porubčanová, Dáša – Marks, Igor: 3. ročník konferencie Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie