Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Medveďová, Janka: Medzinárodná vedecká konferencia: Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. Storočia


V priestoroch zámku v Smoleniciach sa v dňoch 17. -18. októbra 2019 uskutočnila mimoriadne cenná konferencia z oblasti dejín školstva a vzdelávania 20. storočia zameraná predovšetkým na totalitné ideológie. Pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu bola venovaná obetiam, prenasledovaným a perzekvovaným a skrytým hrdinom obdobia komunizmu. Konferenciu zorganizovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Stredoeurópskou spoločnosťou pre filozofiu výchovy (CEUPES) a časopis Historia Scholastica. Medzinárodná konferencia bola súčasťou riešenia dvoch projektov VEGA: VEGA No. 1/0038/17 Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989 a VEGA No. 1/0056/19 Morálna reflexia ako primárny komponent výchovy charakteru v podmienkach realizácie predmetu etická výchova.

Stiahnuť celý článok v PDF8 januára, 2020   Komentáre vypnuté na Medveďová, Janka: Medzinárodná vedecká konferencia: Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. Storočia

Koršňáková, Paulína: CIES, TCE SIG and CEIMA – acronyms worth decoding

The Teaching Comparative Education (TCE) Special Interest Group (SIG) of the Comparative and International Education Society (CIES) brings together scholars, researchers, and lectors of comparative and international education from around the world. This group is dedicated to understanding and strengthening the field of comparative and international education as well as promoting the teaching of comparative and international education in higher education.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 októbra, 2019   Komentáre vypnuté na Koršňáková, Paulína: CIES, TCE SIG and CEIMA – acronyms worth decoding

Lauková, Petronela: Medailón: Osemdesiatiny profesora Štefana Šveca


16. mája 2019 vstúpil medzi osemdesiatnikov profesor Štefan Švec, významná osobnosť v pedagogike, ktorá stála pri etablovaní andragogiky ako vedy o výchove, vzdelávaní a poradenstve dospelých. Rozpracovaním teórie vied o výchove a ich členením podľa ontogenézy a modelu medicínskych vied na pedagogiku, andragogiku a geragogiku profesor Štefan Švec významne prispel k rozvoju a usústavneniu andragogiky ako vedy o adultnej edukácii.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Lauková, Petronela: Medailón: Osemdesiatiny profesora Štefana Šveca

Medveďová, Janka: 80-ročné jubileum prof. Jozefa Pšenáka


Začiatkom mája sa plný fyzickej sily naakumulovanej z rôznych športových aktivít, neustáleho čítania a sledovania domácej i svetovej literatúry dožil významného životného jubilea prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Medveďová, Janka: 80-ročné jubileum prof. Jozefa Pšenáka

Hrćan, Zuzana, Droščák, Martin: Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy

Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV a Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých spoluorganizovali 29. novembra 2018 (počas Týždňa celoživotného učenia) v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky na Slovensku a v zahraničí. Hlavným cieľom konferencie bolo zistiť súčasný stav pedagogiky a andragogiky, požiadavky praxe, podnety z medzinárodných výskumov z pedagogiky a jej súčastí (metodológia vied o výchove, dejiny školstva a pedagogiky, teória výchovy, didaktika, predškolská pedagogika, školská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika rodiny, pedagogické poradenstvo, andragogika).

Stiahnuť celý článok v PDF

14 apríla, 2019   Komentáre vypnuté na Hrćan, Zuzana, Droščák, Martin: Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy