Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Lauková, Petronela: Medailón: Osemdesiatiny profesora Štefana Šveca


16. mája 2019 vstúpil medzi osemdesiatnikov profesor Štefan Švec, významná osobnosť v pedagogike, ktorá stála pri etablovaní andragogiky ako vedy o výchove, vzdelávaní a poradenstve dospelých. Rozpracovaním teórie vied o výchove a ich členením podľa ontogenézy a modelu medicínskych vied na pedagogiku, andragogiku a geragogiku profesor Štefan Švec významne prispel k rozvoju a usústavneniu andragogiky ako vedy o adultnej edukácii.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Lauková, Petronela: Medailón: Osemdesiatiny profesora Štefana Šveca

Medveďová, Janka: 80-ročné jubileum prof. Jozefa Pšenáka


Začiatkom mája sa plný fyzickej sily naakumulovanej z rôznych športových aktivít, neustáleho čítania a sledovania domácej i svetovej literatúry dožil významného životného jubilea prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.

Stiahnuť celý článok v PDF15 júla, 2019   Komentáre vypnuté na Medveďová, Janka: 80-ročné jubileum prof. Jozefa Pšenáka

Hrćan, Zuzana, Droščák, Martin: Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy

Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV a Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých spoluorganizovali 29. novembra 2018 (počas Týždňa celoživotného učenia) v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky na Slovensku a v zahraničí. Hlavným cieľom konferencie bolo zistiť súčasný stav pedagogiky a andragogiky, požiadavky praxe, podnety z medzinárodných výskumov z pedagogiky a jej súčastí (metodológia vied o výchove, dejiny školstva a pedagogiky, teória výchovy, didaktika, predškolská pedagogika, školská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika rodiny, pedagogické poradenstvo, andragogika).

Stiahnuť celý článok v PDF

14 apríla, 2019   Komentáre vypnuté na Hrćan, Zuzana, Droščák, Martin: Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy

Porubčanová, Dáša, Marks, Igor: Kuchárska kniha pre život „Šťastná škola…“

Vysoká škola DTI organizovala dňa 29.10.2018 5. ročník konferencie „Kuchárska kniha pre život“. Jej zámerom bolo viesť odbornú diskusiu na tému „Šťastná škola a školské pravidlá“.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2019   Komentáre vypnuté na Porubčanová, Dáša, Marks, Igor: Kuchárska kniha pre život „Šťastná škola…“

Kurincová, Viera: Scientific conference in Poland: Educational studies carried out within positivist and neo positivist paradigms. Conceptual frameworks – research – results

Several years ago the Department of Elementary School Education and Media Pedagogy at the Faculty of Education, University of Silesia, Katowice, Poland, started the tradition of organizing scientific conferences in the cycle: “Variety of methodological approaches in educational sciences“, in which apart from national experts also the guests from abroad take part. As the title of the conference cycle suggests, their primary focus is on actual issues in methodologies of educational sciences.

Stiahnuť celý článok v PDF

14 októbra, 2018   Komentáre vypnuté na Kurincová, Viera: Scientific conference in Poland: Educational studies carried out within positivist and neo positivist paradigms. Conceptual frameworks – research – results