Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Dončevová, Silvia: Invitation to international scientific conference: Perspectives of pedagogy and andragogy development in the Slovak republic and central european countries

Comenius University in Bratislava (Faculty of Arts, Department of Pedagogy and Andragogy) and Slovak Educational Research Society are pleased to invite you to international scientific conference with the theme „Perspectives of Pedagogy and Andragogy development in the Slovak republic and central european countries„.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018   Komentáre vypnuté na Dončevová, Silvia: Invitation to international scientific conference: Perspectives of pedagogy and andragogy development in the Slovak republic and central european countries

Grofčíková, Soňa, Klimentová, Anna: Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool (P2G)

Is the title of the project, that Department of Pedagogy at Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, applied successfully and got the grant in Erasmus+ programme, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. The most impacted field is (KA201) Strategic partnerships for school education. The other participating institutions are UC Leuven-Limburg, Belgium, Hogeschool iPabo Amsterdam, Stenden University of Applied Sciences in Leeuwarden, the Netherlands and the School of Education of the IPP (ESE-IPP) Porto, Portugal.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018   Komentáre vypnuté na Grofčíková, Soňa, Klimentová, Anna: Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool (P2G)

Pavličková, Alexandra, Turzák, Tomáš: Výtvarno – literárna súťaž „Komenský a my“ oslavovala svoj 15. ročník

Individualita Jána Amosa Komenského je hlavne starším generáciám dosť známa. Avšak je potrebné, aby sa o nej dozvedali i mladšie generácie a prostredníctvom nich, aby bola širokospektrálnosť a pokrokovosť jeho názorov v povedomí našej súčasnej spoločnosti. Súťaž Komenský a my má za cieľ šíriť nadčasové myšlienky J. A. Komenského témami, ktoré je možné literárne i výtvarne spracovať. Zároveň prostredníctvom súťaže si organizátori kladú za cieľ prispieť k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporiť hľadanie samostatných tvorivých riešení z rôznych oblastí života.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018   Komentáre vypnuté na Pavličková, Alexandra, Turzák, Tomáš: Výtvarno – literárna súťaž „Komenský a my“ oslavovala svoj 15. ročník

Michalička, Vladimír: Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. (1922 – 2008)

Koncom tohto roku uplynie desaťročie, čo v Prešove zomrel významný slovenský historik pedagogiky Ján Gallo (nar. 1922 v Chyžnom, dnes okr. Revúca). Pripomíname si ho aj v súvislosti s tým, že tento rok vyšla jeho doteraz nepublikovaná monografická práca Pedagogické portréty profesorov revúckeho gymnázia (Bratislava: CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky, 2018).

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018   Komentáre vypnuté na Michalička, Vladimír: Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. (1922 – 2008)

Lauková, Petronela: Medailón profesora Milana Cirbesa k jeho nedožitým 90 – tinám

Medzi významné osobnosti, ktoré svojim dielom podstatným spôsobom prispeli k rozvoju pedagogiky a andragogiky, patrí pedagóg, vysokoškolský učiteľ, vedec, riadiaci pracovník a funkcionár Milan Cirbes.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018   Komentáre vypnuté na Lauková, Petronela: Medailón profesora Milana Cirbesa k jeho nedožitým 90 – tinám