Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

CEDEFOP: Vedenie ohrozenej mládeže k práci prostredníctvom vzdelávania (Lenka Beková)


Slovenské centrum Euroguidance pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) vydalo v roku 2012 preklad publikácie od Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP). Centrum Euroguidance je súčasťou siete centier Euroguidance, ktorých jedným z hlavných cieľov je podporovať európsku dimenziu v rámci celoživotného (kariérového) poradenstva. Publikácia tento cieľ čiastočne napĺňa, keďže prináša prehľad iniciatív, opatrení a intervencií z rôznych európskych krajín. Sú zamerané na podporu mladých ľudí a ich úspešného ukončenia školskej dochádzky a prechodu zo vzdelávania na trh práce.

Publikácia je určená pedagogickým a odborným zamestnancom v školách a školských poradenských zariadeniach, pracovníkom s mládežou, ale aj pracovníkom v službách zamestnanosti a ďalším, ktorí sa touto problematikou zaoberajú aj v rámci poradenských služieb.

Stiahnuť celý článok v PDF