Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Koršnáková, Paulína – Dončevová, Silvia: Správa o časopise Pedagogika.sk VZ SPS 7.2.2014 Trnava


V polovici januára sme uzavreli štyri roky existencie časopisu Pedagogika.sk, jeho prvé číslo vyšlo 15.1.2010. Prvé dva ročníky na tomto mieste, v Trnave na VZ SPS, zbilancoval vtedajší hlavný redaktor, dnes čestný člen redakčnej rady Peter Gavora. Dnes by táto povinnosť pripadla našej hlavnej redaktorke Pauline Koršňá-kovej, ktorá sa však nemohla VZ zúčastniť z dôvodu pracovných povinností. Preto mi ako výkonnej redaktorke dovoľte zhrnúť najdôležitejšie momenty, udalosti, zmeny a problémy, ktoré sa za posledné dva roky redakčnej práce dotkli.

Stiahnuť celý článok v PDF