Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kubalíkova, Andrea: Profesijné vzdelávanie pre vzdelávanie profesií


Od 30. novembra do 1. decembra 2012 sa v anglickom Birminghame uskutočnila medzinárodná konferencia spoločnosti IPDA (International Professional Development Association), ktorá sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov v Európe a vo svete. Históriu tohto podujatia je možné sledovať od roku 2008, v ktorom z britských národných a regionálnych asociácií pre kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov (CPD – Continuous Professional Development) vznikla aj táto odborná spoločnosť. Jej cieľom je podporovať, rozvíjať a presadzovať efektívne postupy a koncepcie pre profesijný rozvoj pedagógov, poskytnúť priestor pre inovácie a skúsenosti odborníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú. Karentovaným časopisom „Professional Development in Education“ sa IPDA snaží o disemináciu výskumných zistení, metodologických postupov a odporúčaní v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Stiahnuť celý článok v PDF