Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Marks, Igor: Odborné kolokvium „Osobnostný a sociálny rozvoj ako súčasť edukácie“


Dňa 27. 5. 2015 usporiadala Katedra školskej pedagogiky a psychológie Dubnického technologického inštitútu (DTI) medzinárodné odborné kolokvium na tému „Osobnostný a sociálny rozvoj ako súčasť edukácie“. Podujatie sa konalo v rámci projektu KEGA „Osobnostná výchova ako súčasť celoživot-ného vzdelávania triednych učiteľov projekt č. 002DTI-4/2013“.

Zámerom organizátorov nebolo zorganizovať veľkú konferenciu, ale na základe osobných skúseností a návštev podobných menších podujatí, pripraviť úzko zamerané stretnutie odborníkov na danú problematiku. Z daného dôvodu boli na kolokvium pozývaní vopred vytipovaní odborníci z pedagogiky a psychológie. To sa odzrkadlilo aj na charaktere a priebehu podujatia, taktiež na aktívnej diskusii.

Stiahnuť celý článok v PDF