Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Pčolinská, Marianna – Žuborová, Greta: Konferencia Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov


Dňa 10. 2. 2011 sa v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil prvý ročník doktorandskej konferencie Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Organizátorom podujatia bola Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty TU v Trnave, vedeckým garantom konferencie bola doc. Blanka Kudláčová, PhD, mim. prof, vedúca Katedry pedagogických štúdií a prodekanka Pedagogickej fakulty TU a doc. Andrej Rajský, PhD., vedúci oddelenia filozoficko-etických disciplín Katedry pedagogických štúdií.

Cieľom a zameraním konferencie bolo prezentovať koncepty dizertačných prác študentov doktorandského štúdia v odbore Pedagogika pred odborným publikom, a vyvolať diskusiu a kritickú spätnú väzbu, ktorá môže napomôcť kvalite spracovania jednotlivých tém.

Stiahnuť celý článok v PDF