Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Štefánik, Miroslav: Európska konferencia výskumu vzdelávania (ECER 2012)


Od 17. do 21. septembra sa v atraktívnej destinácii (Andalúzskom Cádize) uskutočnila celosvetovo sledovaná každoročná konferencia Európskej spoloč-nosti pre výskum vzdelávania (EERA). Históriu tohto podujatia ja možné sledovať od roku 1992. Počas tohto obdobia konferencia rástla, z trojdňového podujatia na (prakticky) päťdňové. Dva a pol tisíc účastníkov radí toto podujatie medzi vedecko-výskumné udalosti svetového významu, o čom svedčí bohaté zastúpenia autorov z USA, Austrálie či Japonska, zastúpené boli však aj Čína, Africké, či Juhoamerické krajiny.

Stiahnuť celý článok v PDF