Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Obsah


Ročník 13, 2023, č. 1, s. 1-43

Dana Kollárová, Eva Pupíková: Profesijný rozvoj učiteľov materskej školy – inovačné
vzdelávanie učenie o lese

Jakub Švec: K otázke poznávania v kontexte historických prameňov filozofie výchovy

Radka Teleková: Podpora školskej adaptácie žiaka prostredníctvom formovania
predpokladov k učebným činnostiam v škole

Dana Kollárová, Alexandra Pavličková: Výtvarno-literárna súťaž Komenský a my má
devätnásť rokov

Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski et. al.: Pedagogika. Podręcznik akademicki
(Alena Vališová, Jitka Lorenzová)

Stiahnuť celé číslo v PDF