Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 9, číslo 3.

Pavličková, Alexandra, Turzák, Tomáš: Výtvarno – literárna súťaž „Komenský a my“ oslavovala svoj 15. ročník

Individualita Jána Amosa Komenského je hlavne starším generáciám dosť známa. Avšak je potrebné, aby sa o nej dozvedali i mladšie generácie a prostredníctvom nich, aby bola širokospektrálnosť a pokrokovosť jeho názorov v povedomí našej súčasnej spoločnosti. Súťaž Komenský a my má za cieľ šíriť nadčasové myšlienky J. A. Komenského témami, ktoré je možné literárne i výtvarne spracovať. Zároveň prostredníctvom súťaže si organizátori kladú za cieľ prispieť k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporiť hľadanie samostatných tvorivých riešení z rôznych oblastí života.

Stiahnuť celý článok v PDF

11 júla, 2018   Komentáre vypnuté na Pavličková, Alexandra, Turzák, Tomáš: Výtvarno – literárna súťaž „Komenský a my“ oslavovala svoj 15. ročník

Michalička, Vladimír: Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. (1922 – 2008)

Koncom tohto roku uplynie desaťročie, čo v Prešove zomrel významný slovenský historik pedagogiky Ján Gallo (nar. 1922 v Chyžnom, dnes okr. Revúca). Pripomíname si ho aj v súvislosti s tým, že tento rok vyšla jeho doteraz nepublikovaná monografická práca Pedagogické portréty profesorov revúckeho gymnázia (Bratislava: CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky, 2018).

Stiahnuť celý článok v PDF

11 júla, 2018   Komentáre vypnuté na Michalička, Vladimír: Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. (1922 – 2008)

Poláčková Šolcová, Iva: Emoce – regulace a vývoj v průběhu života (Silvia Dončevová)

Poláčková Šolcová, I. Emoce – regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018. 237 s. ISBN 978-80-247-5128-3.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

11 júla, 2018   Komentáre vypnuté na Poláčková Šolcová, Iva: Emoce – regulace a vývoj v průběhu života (Silvia Dončevová)