Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 11, číslo 2.

Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)


Erich Petlák: Motivácia v edukačnom procese. Bratislava: Wolters Kluver, 2019. 104 s. ISBN 978-80-571-0150-5.

Takmer s určitosťou môžeme povedať, že motivácia je jednou z najvýznamnejších oblastí edukačného procesu, pretože od nej v značnej miere závisia výsledky učebnej činnosti žiakov. Nie náhodou je v súčasnosti k tejto problematike publikovaných množstvo článkov a monografií, ktoré majú prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o učebnú činnosť a zároveň odstrániť neželaný stres z vyučovania.

Stiahnuť celý článok v PDF15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Petlák, Erich: Motivácia v edukačnom procese (Juraj Komora)

Vítečková, Miluše: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe (Erich Petlák)

Miluše Vítečková: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido, 2018. ISBN 978-80-7315-269-7.

Pedeutologickej literatúry, teda literatúry opisujúcej profesiu učiteľa nie je nikdy dosť. Nejde tu o to, že by sa printovali a prepisovali známe pohľady na uvedenú profesiu, ale predovšetkým o to, že tak, ako všetko okolo nás sa mení a vyvíja, mení sa aj profesia učiteľa..

Stiahnuť celý článok v PDF

15 apríla, 2020   Komentáre vypnuté na Vítečková, Miluše: Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe (Erich Petlák)