Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Michalička, Vladimír: Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. (1922 – 2008)

Koncom tohto roku uplynie desaťročie, čo v Prešove zomrel významný slovenský historik pedagogiky Ján Gallo (nar. 1922 v Chyžnom, dnes okr. Revúca). Pripomíname si ho aj v súvislosti s tým, že tento rok vyšla jeho doteraz nepublikovaná monografická práca Pedagogické portréty profesorov revúckeho gymnázia (Bratislava: CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky, 2018).

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018   Komentáre vypnuté na Michalička, Vladimír: Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. (1922 – 2008)

Lauková, Petronela: Medailón profesora Milana Cirbesa k jeho nedožitým 90 – tinám

Medzi významné osobnosti, ktoré svojim dielom podstatným spôsobom prispeli k rozvoju pedagogiky a andragogiky, patrí pedagóg, vysokoškolský učiteľ, vedec, riadiaci pracovník a funkcionár Milan Cirbes.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018   Komentáre vypnuté na Lauková, Petronela: Medailón profesora Milana Cirbesa k jeho nedožitým 90 – tinám

Schaleková, Zuzana: Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

Keď sa povie „manažér“, mnohí si predstavia iba to, že takýto človek riadi ľudí. Ale za pojmom sa skrýva celá plejáda zručností. Ak ich mladí ľudia ovládajú, môžu im priniesť hneď niekoľko benefitov a uľahčiť napríklad hľadanie práce. Čo mladí získajú, ak ich v školách „priučíme“ manažérskym zručnostiam?

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018   Komentáre vypnuté na Schaleková, Zuzana: Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

Kusá, Zuzana: Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017

4. až 7. septembra 2018 sa na Univerzite v Bolzane uskutoční výročná európska konferencia, ktorú organizuje Európska asociácia pre výskum vo vzdelávaní (EERA). Jej názov Inklúzia a exklúzia: zdroje pre výskum vo vzdelávaní reaguje na súčasnú zložitú situáciu, keď sa do škôl v Európe dostáva čoraz viac detí prisťahovalcov a utečencov a zároveň sa rozširuje nacionalizmus a snahy budovať Európu ako pevnosť. V týchto podmienkach sa podľa organizátorov stáva akútnou potreba premýšľať či a ako vzdelávanie a výskum vzdelávania prispievajú k začleňujúcim procesom a poriadkom

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Kusá, Zuzana: Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017

Duchovičová, Jana, Gunišová, Denisa: Rozvoj tvorivého a kritického myslenia z pohľadu teórie a praxe

Na univerzitnej pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa v dňoch 13. a 14. novembra konala medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Konferencia bola jedným z výstupov projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktiky v Centre praktickej prípravy v zastúpení hlavnej riešiteľky projektu Jany Duchovičovej.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Duchovičová, Jana, Gunišová, Denisa: Rozvoj tvorivého a kritického myslenia z pohľadu teórie a praxe