Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy

Časopis Pedagogika.sk

Šeben, Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra.: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní (Erich Petlák)

 Šeben Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní. Praha: Wolters Kluwer, 180 s., ISBN 978-807598-182-0.

Zo samotného názvu publikácie je zrejmé, komu je určená. Samotné autorky zameranie publikácie charakterizujú: „Cieľom publikácie je poskytnúť základnú orientáciu v oblasti pedagogických vied vysokoškolským študentom a absolventom inžinierskych odborov štúdia, ale aj študentom učiteľstva profesijných predmetov, takisto mladým začínajúcim učiteľom a doktorandom, vysokoškolským učiteľom.“

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019

Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých (Dominika Orišková)

 Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016. 283 s. ISBN 978-80-85544-98-5.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019

Hlavinová, Tekeliová, Dominika (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu (Martina Kosturková)

 

Hlavinová Tekeliová, Dominika (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, 189 s. ISBN 978-80-558-1263-2.

Náročné životné situácie, túžba po poznaní, hľadanie seba samého – vlastnej identity, disponovanie všetkými odpoveďami na ťažké otázky, prehodnotenie doterajšieho spôsobu života a hľadanie nového smeru, ale aj šport, túžba zažiť niečo nové, spontánne rozhodnutie putovať či spoznávať zákutia danej krajiny a i., sú intra a extra motívy putovania do galícijského mesta Santiago de Compostela. Ide o historicky, kultúrne a aj nábožensky osobitý jav: svoje korene totiž zapúšťa v stredoveku, a to súbežne so západnou kultúrou.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019

Contents

október 14, 2018

Beliková, Vladimíra, Zelená, Hana: Characteristics of the family environment of the children with disability

 

Abstract: The paper presents the impacts on family functioning from the view of parents of a child born with a disability. Caring for a disabled child is a stressful situation for parents, with which they deal differently. The focus of the paper is on family preparedness and awareness, and the ability of parents to accept a child with a disability.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 4: 184-195)

Key words: family, the family with a child with a disability, disability, awareness, quality of family life.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 14, 2018