Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Poláčková Šolcová, Iva: Emoce – regulace a vývoj v průběhu života (Silvia Dončevová)

Poláčková Šolcová, I. Emoce – regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018. 237 s. ISBN 978-80-247-5128-3.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018   Komentáre vypnuté na Poláčková Šolcová, Iva: Emoce – regulace a vývoj v průběhu života (Silvia Dončevová)

Lajčin, Daniel, Marks, Igor: Anton Štefánek a slovenské školstvo v medzivojnovom období – vybrané problémy (Janka Štulrajterová)

Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017. 119 s. ISBN 987-80-263-1362-5.

Historicko – pedagogické bádanie autorov má vždy ambíciu pretaviť ich úsilie do zmysluplného diela, ktoré inšpiruje nielen vedeckú suitu, ale širšiu čitateľskú verejnosť. Dejiny školstva a pedagogiky v poslednej dobe zápasia o pozornosť, preto akékoľvek teoretická práca z tejto oblasti je vítaná a potvrdzuje jej miesto základnej pedagogickej disciplíny. Dejiny sú mozaikou udalostí a ľudí, ktorí tieto udalosti tvoria, ich osudov, činnosti, postojov a názorov, odhodlania zmeniť veci (v ideálnom prípade) k lepšiemu.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018   Komentáre vypnuté na Lajčin, Daniel, Marks, Igor: Anton Štefánek a slovenské školstvo v medzivojnovom období – vybrané problémy (Janka Štulrajterová)

Koreňová, Lucia (zost.): Pedagogické pokusy v druhej polovici 19. storočia na území Slovenska (Vladimír Michalička)

Revúca: Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca – Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej, 2017. 161 s.

Prvé Slovenské ev. a. v. patronátne gymnázium v Revúcej má za sebou už 155 – ročnú históriu. Toto jubileum si v minulom roku Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Prvé slovenské literárne gymnázium, Mesto Revúca a Matica slovenská v Martine pripomenuli vedeckou konferenciou. Z tohto podujatia vydalo zborník príspevkov, ktoré na konferencii odzneli.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018   Komentáre vypnuté na Koreňová, Lucia (zost.): Pedagogické pokusy v druhej polovici 19. storočia na území Slovenska (Vladimír Michalička)

Mendelová, Eleonóra, Fenyvesiová, Lívia: Dieťa v rodine a školské prostredie (Mária Dombi)

Szeged: Belvedere Meridionale, 2017. 174 s. ISBN 978-615-5372-72-8 (print). ISBN 978-615-5372-73-5 (online).

Sociálny kontext výchovy je možné vidieť v rovine podmienok bezprostredne pôsobiacich (v rodine, škole a mimoškolskej, záujmovej činnosti), ako aj v rovine podmienok vyskytujúcich sa v širšom prostredí (miesto bydliska, kraj) a v rovine celospoločenskej. Osobnosť jedinca sa rozvíja pod vplyvom rôznych sociokultúrnych determinantov, z ktorých dominantné postavenie má prostredie rodiny a školy. I keď primárny vplyv na formovane osobnosti dieťaťa má rodina, škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia nadväzuje na jej pôsobenie a vhodným spôsobom ho dopĺňa.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Mendelová, Eleonóra, Fenyvesiová, Lívia: Dieťa v rodine a školské prostredie (Mária Dombi)

Bělík, Václav, Hoferková, Stanislava, Kraus, Blahoslav, a kol.: Slovník sociální patologie (Silvia Dončevová)

Praha: Grada, 2017. 120 s. ISBN 978-80-271-0599-1.

Slovník sociální patologie je útla knižočka, ktorá by mohla potešiť každého, kto má rád vo veciach jasno – študenta, učiteľa, akademika, pracovníka v pomáhajúcich profesiách, no hoci aj rodiča alebo bežného občana. Pojmy, vo vnútri ukryté, sa totiž týkajú každého z nás – ide o o bežné sociálne javy, a to nielen patologické.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Bělík, Václav, Hoferková, Stanislava, Kraus, Blahoslav, a kol.: Slovník sociální patologie (Silvia Dončevová)