Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (3) Recenzie / Reviews

Šeben, Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra.: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní (Erich Petlák)

 Šeben Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní. Praha: Wolters Kluwer, 180 s., ISBN 978-807598-182-0.

Zo samotného názvu publikácie je zrejmé, komu je určená. Samotné autorky zameranie publikácie charakterizujú: „Cieľom publikácie je poskytnúť základnú orientáciu v oblasti pedagogických vied vysokoškolským študentom a absolventom inžinierskych odborov štúdia, ale aj študentom učiteľstva profesijných predmetov, takisto mladým začínajúcim učiteľom a doktorandom, vysokoškolským učiteľom.“

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019   Komentáre vypnuté na Šeben, Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra.: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní (Erich Petlák)

Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých (Dominika Orišková)

 Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016. 283 s. ISBN 978-80-85544-98-5.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019   Komentáre vypnuté na Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých (Dominika Orišková)

Hlavinová, Tekeliová, Dominika (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu (Martina Kosturková)

 

Hlavinová Tekeliová, Dominika (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, 189 s. ISBN 978-80-558-1263-2.

Náročné životné situácie, túžba po poznaní, hľadanie seba samého – vlastnej identity, disponovanie všetkými odpoveďami na ťažké otázky, prehodnotenie doterajšieho spôsobu života a hľadanie nového smeru, ale aj šport, túžba zažiť niečo nové, spontánne rozhodnutie putovať či spoznávať zákutia danej krajiny a i., sú intra a extra motívy putovania do galícijského mesta Santiago de Compostela. Ide o historicky, kultúrne a aj nábožensky osobitý jav: svoje korene totiž zapúšťa v stredoveku, a to súbežne so západnou kultúrou.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2019   Komentáre vypnuté na Hlavinová, Tekeliová, Dominika (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu (Martina Kosturková)

Poláčková Šolcová, Iva: Emoce – regulace a vývoj v průběhu života (Silvia Dončevová)

Poláčková Šolcová, I. Emoce – regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018. 237 s. ISBN 978-80-247-5128-3.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 11, 2018   Komentáre vypnuté na Poláčková Šolcová, Iva: Emoce – regulace a vývoj v průběhu života (Silvia Dončevová)

Lajčin, Daniel, Marks, Igor: Anton Štefánek a slovenské školstvo v medzivojnovom období – vybrané problémy (Janka Štulrajterová)

Brno: Tribun EU, s.r.o., 2017. 119 s. ISBN 987-80-263-1362-5.

Historicko – pedagogické bádanie autorov má vždy ambíciu pretaviť ich úsilie do zmysluplného diela, ktoré inšpiruje nielen vedeckú suitu, ale širšiu čitateľskú verejnosť. Dejiny školstva a pedagogiky v poslednej dobe zápasia o pozornosť, preto akékoľvek teoretická práca z tejto oblasti je vítaná a potvrdzuje jej miesto základnej pedagogickej disciplíny. Dejiny sú mozaikou udalostí a ľudí, ktorí tieto udalosti tvoria, ich osudov, činnosti, postojov a názorov, odhodlania zmeniť veci (v ideálnom prípade) k lepšiemu.

Stiahnuť celý článok v PDF

apríl 12, 2018   Komentáre vypnuté na Lajčin, Daniel, Marks, Igor: Anton Štefánek a slovenské školstvo v medzivojnovom období – vybrané problémy (Janka Štulrajterová)